Invacare Platinum Oxygen Concentrator 10L.
Invacare Platinum Oxygen Concentrator 10L.
Invacare Platinum Oxygen Concentrator 10L.
Invacare Platinum Oxygen Concentrator 10L.
MSCshoping

Invacare Platinum Oxygen Concentrator 10L.

Regular price $1,250.00 $0.00 Unit price per
Invacare Platinum 10 มอบความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้บริการ
และเพิ่มโซลูชันระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือในการรักษาผู้ป่วย
ด้วยอัตราการไหลเวียนของออกซิเจนสูง ใช้เแบบสแตนด์อะโลน
อุปกรณ์หรือใช้หลายๆเครื่องพร้อมกันด้วย HomeFiH'OxygOxygen
เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยที่สมบูรณ์